Tarih

MAHPEYKER KÖSEM VALİDE SULTAN

Mahperker, Kösem Sultan Kimdir?

Kösem Sultan’ın vefatına İstanbul ahalisi çok üzülmüş, gözyaşı dökmüştür, her ne kadar malum dizi “Muhteşem Yüzyıl Kösem”de koltuk sevdalısı, hırslı ve kötü bir kadın olarak gösterilmeye çalışılsa da bu validemizin hayrını, iyiliğini görmeyen kalmamıştır, öyle ki Mahpeyker vefat ettiği gün 14 bin kişinin aç kaldığı, muhtaçların zor duruma düştüğü söylenir…

Muhtemelen 1585 yılları arasında doğmuştur, bir Rum rahibinin kızıdır ve asıl adı Anastasya ‘dır. Saraya nasıl yada ne zaman alındığı konusunda çeşitli bilgiler olsa da küçük yaşta yetim kalıp Hüsrev Paşa tarafından hareme gönderildiği bilinir. I. Ahmed Han’ın eşi ve IV. Murad’ın ve Sultan İbrahim’in validesidir.
kosem-sultan-kimdirKösem adı kendisine saraydaki diğer hasekilerden daha yetenekli olmasından dolayı verilmiştir. Zeki, güzel, uzun boylu, ahlaklı, dindar ve iyiliksever bir kadındır. Sarayda kendisine Mahpeyker ismi verilmiştir. Mahpeyker Kösem Valide Sultan; Valide-i Muazzama, Valide-i Maktûle, Valide-i Şehîde, Ümmü’l-mü’minîn, Mehd-i Ulyâ-yı Saltanat, Valide-i Kebîre, Valide Sultan, Valide-i Atîka, Sahibetü’l-makam unvanları ile anılır.

Devletin en zor zamanlarında yaşamış, devlet işlerinde 5 padişahtan daha çok tecrübe edinmiştir. Sultan IV. Murad ve IV. Mehmed’in çok küçük yaşta olmaları nedeniyle devlet adamlarıyla görüşmüş ve tek başına devleti idare etmiştir. Bu konudaki yeteneği ve zekası devleti çok büyük badirelerden korumuş devletin bekasını sağlayacak önemli kararlar vermiştir.
Gelirinin fazla olmasıyla bilinirdi. Hizmetçilerini 3-4 yıl hizmetten sonra azad eder, uygun kişilerle evlendirdi. Çeyiz, para yardımı ve mücevher verirdi. Servetinin tamamını hayır hasenat işlerine adardı, tedbil-i kıyafet ile saraydan çıkıp yoksulları tespit eder, onlara yardım ederdi. Ağır suçlular hariç hapishanedeki mahkumların borçlarını öder serbest kalmalarını sağlardı. Çinili Külliyesi yaptırdığı önemli eserlerdendir.

Daha buraya yazmaya vaktimin olmadığı onlarca hayır hasenat işleri olan, Hac vazifesine gidenlere hizmetçi gönderen, sayısız hayır eseri yaptıran bu dindar ve hayırsever validemiz malesef Muhteşem Yüzyıl ihanetinin kurbanı olmuş, toplum nazarında itibarsızlaştırılmıştır.

Velhasıl kelam, Şehzade Mustafa’nın dizideki ölüm sahnesinden sonra türbesinin ziyaretçi akınına uğraması, Hürrem Sultan’a beddualar edilmesi ve bunun gibi birçok olay gösteriyor ki bu dizi her ne kadar yapımcıları kurgu dese de izleyici üzerinde tamiri zor hasarlara yol açıyor, eğer gerçek isimler kullanılıyorsa siz buna kurgu diyemezsiniz, bir zahmet oturup araştırıp aslına uygun yapmalısınız, Koskoca Kanuni, seferden saraya giremeyen Kanuni malesef şuanda haremde uçkurunu düştün bir adam olarak biliniyor. Kılık kıyafetinden tutun hikayesine kadar baştan aşağı hakaret ve yalan dolu bu diziye ve bunun gibi ecdadımızı küçük düşürmeye çalışan, kasıtlı olarak yayınlanan programlara itibar etmeyelim hatta şikayet edelim.

Ulu Hakan Sultan Abdulhamid Han’ın İstihbarat Gücünü Biliyor musunuz?

Bir Cevap Yazın